I loveeeeeeee this beat, naaaaah the way its a monster... I want the instrumentaaaaaaaaaaaal

HeavybyPinBoardBlog.com

TUNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

And Gwan Regina King... yu' turn video girl'eeeeeeee
If you're an RnB fan you'll prob like this one from Naye aka Revz 87... UK stand up!


Loving the vid for this...